Utkraget bjelkelag

Utkragede trebalkonger har begrenset dybde. Det er forskjellige utfordringer knyttet til balkongbjelkene som krager ut fra bygningens bjelkelag og balkonger som er understøttet med et eget bæresystem på . Statikkformler for bjelker. Balkong av tre utkraget. Veranda består av utstikkende 48x1bjelker som er forlengelse av etasjeskillet i. Dette blir jo et slags utkraget bjelkelag , og om det skriver .

Medvirker: Norges byggforskningsinstitutt. Opplegg av bjelkelag på fundament. Under grunnmurssvillen legges det . Løsningen forutsetter et utkraget bjelkelag. Byggdetaljer for bjelkelag. Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig.

Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. Armering av Trollveggen.

Mål: – Analyse og dimensjonering av bjelker. Belastningen: konsentrerte og fordelte laster. Ytre laster fører til indre krefter: skjærkraft. Skjærkraft- og bøyemomentdiagrammer.

Der skorstein med halvsteinsvange (1mm) går gjennom bjelkelag eller tak av tre, må skorsteinsvangene utkrages til tykkelse minst 2mm, . Formel – Nedbøyning utkraget , fast innspent bjelke. Bjelker blir ofte satt sammen til et bjelkelag hvor lasten blir overført til søyler, . Terrasse, balkonger og utvendige fasader: Altan av utkraget bjelkelag (over 1. etasje), påstøpt med keramiske fliser. Ny tekking og fliser fra . Kjøkkeninnredning er ikke montert, slik at du kan montere det kjøkkenet du selv vil . Det skal dimensjoneres et bjelkelag med senteravstand 600mm. De to ytterste bærebjelkene ved utkraget balkong var spesielt. I- bjelker med 300mm Glava Extrem, ned foring med.

Lokalisering: Skråstilte knekter under utkraget bjelkelag. Festemåte: Festes inn med skrudde . Iimtredragere og søyler er ferdig kuttet og merket. Kontinuerlige bjelker 45.

Saltakstoler og underspente bjelker 46.

På bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres. Boligen har en stor tomt som går fra fjæra til fjells. Der har man en egen flott strandlinje.