Montering av sluk i bjelkelag

Monteringsanvisning for K- sluk og A- sluk. Gjelder modellene: NRF nr. Bladet viser løsninger for forsterkning av bjelkelaget for forskjellige slukløsninger. Rustfrie sluk og renner. INSTALLASJONS- VEILEDNING .

Hvis du har et gulv med bjelkelag vil rørleggeren IKKE kaste en klase. Universalsluk for både bjelkelag og betonggulv. FLEXI – sluk støpes inn samtidig som bjelkelaget støpes.

Gulvsluket støpes inn samtidig som bjelkelaget støpes. Slukets tetningsringer er ikke oljebestandige. På sterkt fuktbelastede vegger bør det ikke benyttes fliser med vannoppsug over.

Biltema VTgFolie benyttes på gulvkonstruksjoner med bjelkelag. Ved hjelp av stativet monteres.

Sluk og vanntettning skal utføres som anvist for betonggulv af FFV, . Eg seier at bad på bjelkelag bør ha dusjkabinett eller badekar. Platene monteres med tette skjøter. Ofte bekrefter målingene. Rørene vanntestes før nytt bjelkelag monteres på gamle bæringer. Unidrain hjørnesluk og renne har en kapasitet som beskrevet i. ARDEX TRICOM membranduk monteres ved at duken limes til underlaget.

Hvis installasjonen krever en jording av sluket kan den. Byggdetaljer for bjelkelag. Viktig for framtidig tetthet er også montering av nytt sluk med klemring. Sluket har en svært viktig funksjon på badet og bør monteres av en kvalifisert fagperson.

Metallet som slukmansjetten skal limes til avfettes før mansjetten monteres. Settet inneholder monteringsdetaljer for bjelkelag og murgulv, men slukrist må . Vann rør for dusj forlenges pga montering rørmansjetter. Plasser svalehaleplatene på bjelkelaget , følg leverandørens monteringsanvisning.

Hvis rørmontasjen til sluket ikke kan gjøres fra undersiden, er det en.

Bjelkelag over kjøkken må forsterkes pga. Ved montering av festemidler i. Enkel og rask montering.