Statens forurensningstilsyn (sft)

Statens naturoppsyn (SNO). Se alle artikler som begynner med SFT. Hør deg selv – Forbruksvalg og miljø. Høyr deg sjølv – forbruksval og miljø. Det vises til dette brevet.

Forskrift om gjødselvarer mv.

Miljøutfordringer med hensyn på støy og støv. Norwegian Pollution Control Authority (SFT), Norway, Lars Haug Andersen,. Environmental chemistry of soils. Oxford University Press, Inc. Naturvernforbundet krever at SFT . Miljødirektoratets vurderingav konsekvensutredningen . Tanker om framtidig sedimentovervåking offshore.

Revisjon av aktivitetsforskriften . Nygreen, seksjon for produkt- og offshorekontroll.

Soner, grenser og anvendelse. Planretningslinje for luftkvalitet. Nesten prosent blir gjenbrukt til håndtering av avfall, . Ren Oslofjord rapporterte til SFT. Disse retnings- linjene oppmuntrer til en lokal hånd-.

Bæreposer av plast ikke bør fjernes fra markedet. En av lekene, et halskjede, . SFT om refusjon for oljen. Det er strenge internasjonale regler på dette området. Kyoto-avtalen er en reduksjonsavtale for de samlede utslippene av.

Farlig avfall – dét er farlig det! Herfra ledes landets akutte oljevernberedskap. Prosjektet var en konkret oppfølging. Klassifisering og merking – nytt regelverk (CLP). Dagens regelverk for klassifisering og merking.

Se mer på Norges forskningsråd sine hjemmesider her. Fortsatt finnes det leker på .