Klima og forurensningsdirektoratet klif

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. De viktigste arbeidsområdene var . Klima- og forurensningsdirektoratet ( Klif ), tidligere Statens forurensningstilsyn ( SFT), var et norsk direktorat underlagt Miljøverndepartementet. I denne introduksjonsfilmen om Klif møter du Klif -direktør Ellen Hambro. Godt regelverk fører til utvikling av miljøteknologi.

En ny undersøkelse viser at miljøkrav fra myndighetene er en viktig grunn for at bedrifter investerer i . Foreslår nye kjemikalier på verstinglista. Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot . Velkommen Espen Larsen . Sammenslåing av Klima – og forurensningsdirektoratet. Klif ) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) til.

Klima- Og Forurensningsdirektoratet – arter, avfall, bevaringsarbei direktoratet for naturforvaltning, fiske, fornybar energi, forurenset, forurenset grunn – Finn . Her finner du dokumentene kategorisert etter fagområder. Velg område og deretter dokument. Når du har valgt ønsket dokument kommer du inn i . Skolestart uten verstingstoffer Skolesaker kan inneholde helse- og miljøskadelige . Vi er meget fornøyde med at Klif kommer på banen, og vil bista dem i . Vi vil gjøre en vurdering av .