Søknad om byggetillatelse skjema

Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen. I ByggSøk kan søknad om byggetillatelse for alle tiltak fylles ut og sendes elektronisk til . Byggesak – søknad etter plan- og bygningsloven er en kommunal skjemaordning. BYGGSØK er en gratis tjeneste hos direktoratat for byggkvalitet (DiBK). Her blir du hjulpet gjennom prosessen med å.

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett,. Søknadsskjema : I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og . Tiltak du kan søke om selv – søknad uten ansvarsrett, jfr. PDF- skjema for utfylling, utskrift og signering:.

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter: Via byggsøk. Ved ett- trinnssøknad må ansvarsretter for all prosjektering være på plass før. Vi har utarbeidet et forslag til skjema : Nabosamtykke (doc).

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd.

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv skal du sende inn skjema for å . Dispensasjonsvedtak legges ved søknad om byggetillatelse , eventuelt . Dersom det kreves byggetillatelse fra kommunen må det fylles ut skjemaer , . Hvis du skal bygge noe som krever søknad til kommunen, må du sende ut et nabovarsel. Dette gjøres ved at du sender ut et fastlagt skjema. Alle søknadskjema for byggesak-, deling- og utslippssøknad.

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk søknad om byggetillatelse. Skjema for nabosamtykke. Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes.

For søknad om tillatelse med ansvarsrett finner du skjema for . Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til. ByggSøk eller bruk Direktoratet for byggkvalitets skjema Søknad. Se oversikt over hvilke tiltak.

Her får du også alle nødvendige skjema , nabolister, kartgrunnlag og planer. Meldeskjema for bygning eller tiltak som er unntatt søkeplikt. Søknad Ved søknad bør du bruke standardiserte skjema som fylles ut og.

Sendes til kommunen med vedlegg iht opplistingen nedenfor.

All nybygging og ombygging skal omsøkes. NabovarselEventuell beregning av utnyttelsesgradEventuell søknad om dispensasjon fra krav om. Alle lagrede og innsendte skjema vil du finne på Min Side.

Tiltaket skal være igangsatt innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Saksbehandling av søknader om byggetillatelse og melding om tiltak etter Plan. Hvordan søke om byggetillatelse.

Trykk på knappen SKJEMA øverst på siden. Byggsøk finner du aktuelle skjema her. Enkelte små byggetiltak krever ikke søknad om tillatelse, Byggetiltak som. Søknad om dispensasjon skrives på eget skjema , og søknaden må . På denne siden finner du ulike skjemaer og blanketter som brukes ved søknader til Bardu kommune. Veiledning til beregning av areal er vist på side og 21.

Send inn byggesøknad og motta svar.