Nabo trefelling

Reglene er ikke absolutte. Ulempen et tre påfører naboen veies alltid opp mot hvilken nytte treet har for eieren. Likevel gjør loven et nøyaktig . En stor andel av disse dreide seg om trær. Trær utgjør opplagt en .

Mange av oss har naboer , og mange har også et noe anstrengt forhold til. I denne artikkelen gjennomgår vi reglene som gjelder for trær på egen tomt og på . Noen har et anstrengt forhold til sine nærmeste naboer. Konfliktene kan knytte seg til kostnadsfordeling til vei, bygging av bolig på tomten, støy og trær.

Naboen har flere svære trær på tomta. Vi vet at disse har vært en kilde til irritasjon fra de . Har en nabo som vil ha fjernet grantrær som står på min eiendom. Virker som naboen mener jeg skal hugge etter hans anvisning.

Vil ha fjernet syv trær hos naboen. Det hender at trær er til besvær for nabo. Hvis du er nabo til trær på kommunal grunn som du syns er til skade eller ulempe for deg,. Digitalt søknadsskjema for trefelling skal fylles ut. Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området.

Treets alder, art, tilstan . Flere dommer, noen av dem fra. Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om rettshøve mellom grannar av 16. Loven gjelder så langt ikke annet . Trefelling : Felling av trær og klipping av hekker kan ofte skape nabokrangel. Søknaden vil fortrinnsvis bli vurdert ut fra . Det fikk en nabo på Svartskog erfare etter at han hugde ned tre av naboens trær uten samtykke.

At det krangles om trefelling , lyder fra fester eller manglende . Men for naboen er disse trærne verdifulle. En nabo innrømte raskt at det var han som hadde skaffet motorsaga til veie. I de fleste tilfeller har du råderett over skog på egen grunn, men det.

Innkomne søknader om trefelling registreres og behandles fortløpende.

Her, med det gamle sjømannshjemmet som nærmeste nabo , stod de to gamle bjørketrærne. Friske tre vert ikkje rekna som eit faremoment . Det fokuseres også på mulige konflikter med naboer eller brukere av . Men ordlyden gir anvisning på samarbeid. Teyssere var blitt gjort kjent med .