Trær på tomtegrense

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Men hva sier loven om saken? Forholdet reguleres av . Skygger naboens tre for sola? Her er regelen du bør kunne. Det er ikke avstanden til gjerdet som teller, men avstanden til .

Hvem som egentlig eier trærne vet jeg ikke. Problemet her er at vi . Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Naboen har dratt på ferie og du står øye til øye med den storvokste . Felling av trær på naboeiendommen er en stadig aktuell problemstilling.

På tomtegrensen til vår nabo står det en rekke furutrær som har vokst helt ut av kontroll de siste årene. Siden vi tok over så har vi beskåret .

Hvis det ikke er en grensehekk så er det samme regel som ved planting av trær. De klassiske nabokonfliktene om trær handler om høyden på trærne , og om de kan kreves hugget fordi de skygger for sol eller utsikt. Trær og vekster kan for noen være dekorative og gi ly og hindre innsyn, men for naboen tar de kanskje sola og utsikten og gjør hagen ufruktbar . Avstand fra tomtegrensa regnes sikkert vannrett (i følge kartet) men du kan . Det er få ting som kan skape så mye forargelse og konflikt mellom naboer som trær. Ifølge konfliktrådet dreier naboklagesakene seg om trær og hekker som er for høye eller står for nærme tomtegrensen , parkering, støy, . Noen har et anstrengt forhold til sine nærmeste naboer. Konfliktene kan knytte seg til kostnadsfordeling til vei, bygging av bolig på tomten, støy og trær.

Avstanden mellom treet og tomtegrensen er ikke avgjørende. Tomtegrensen er ikke bestemt av lov Det er ingen lov som bestemmer hvor. Tre på tomtegrense mellom gnr. Farlige” trær fjernes umiddelbart, øvrige søknader.

Rad med furu langs tomtegrense , alle skrår. Naboens trær som står nært inntil tomtegrensen kan være til ulempe. I grannelova § reguleres når du kan få fjerne naboens tre.

Vi hjelper deg med anbud på trær. Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss verdifull skjerming mot . Det er også veldig viktig at hekk, busker og trær ikke skjuler sikten til trafikkskilt.

Nå vil kjøperen at retten skal avsi fellende dom over naboens trær. Dersom treets høyde er mindre enn tre ganger avstanden til tomtegrensen er svaret nei. Trær , busker, grenser, veirett, snømåking og fellesutgifter er bare noe.

Sandefjords Blad om naboer i . Samme paragraf som regulerer trær , omtaler også hekk. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk . De trærne det er snakk om står helt inntil min tomtegrense og .