Levegg mot vei

En levegg er en tett skjerm som skal hindre innsyn, støy og vind. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm eller om. Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra.

Du kan sette opp gjerde mot vei uten søkna hvis ikke annet er bestemt. Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke. Gjerde mot vei med høyde inntil meter og med en .

Innhegning mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil m. Et høyt gjerde kaller vi en levegg – egentlig en vegg som skal skjerme mot vind. Med offentlig vei forstås kjørevei , sykkel- og. De har sannsynligvis egne regler for gjerder og levegger. Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn meter.

Har du lyst på en levegg som skjermer mot kald vind og nysgjerrige blikk? Med intern vei menes adkomstvei til eiendommen eller vei mellom . Grensepåvisning kan være aktuelt da det er viktig at gjerde mot vei.

Sette opp levegg , gjerde eller støttemur. Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense . Lag et koselig uteområde skjermet mot innsyn og det lunefulle sommerværet med. Uansett hvor vinden kommer fra, kan du med en flyttbar levegg enkelt og raskt. Vi vil også ha pris for tak . Tiltaket må ikke plasseres utenfor byggegrenser mot vei eller angitte byggelinjer som byggverk skal holde seg innenfor. Levegg (skjermvegg): Frittstående.

Hvordan du beregner frisikten, avstand til vei etc. Men tette plankegjerder rammes av reglene om levegger. Disse må du søke om hvis du vil ha dem mellom eiendommene. Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde . Gjerde eller innhegning mot vei som har en høyde under meter.

Innhegninger mot vei er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-h). Søknader om innhegning mot veg og søknadspliktige levegger kan normalt . Det avhenger av størrelse og plassering om støttemur (forstøtningsmur), levegg og gjerde kan bygges uten søknad eller ikke. Vi har bestemmelse for hvor nære vei eller jernbane du kan bygge, hvis ikke arealplanen sier noe annet, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver i .

Den gjør det lunt, og den skjermer mot innsyn. Står gjerdet ditt ut mot vei , kan det vanligvis ikke være høyere enn meter. I grannegjerdeloven framgår det at du på visse betingelser kan kreve at naboen deler kostnadene til gjerdet.

Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten.