Levegg mot nabo 2015

Nina Agdal advarer mot solskader på huden – toppløs. Leveggen kan være frittstående. Vi har signert kjøpskontrakt for en enebolig, og mellom dette og overtakelse har en nabo bygget en terrasse og levegg tett inntil, eller på, vår . Antall kommentarer på artikkelen 30.

Har du lyst på en levegg som skjermer mot kald vind og nysgjerrige blikk? Planere hagen så det er lettere å.

En levegg er en tett skjerm som skal hindre innsyn, støy og vind. Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra. Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens. Jeg selv har bygd levegg mot naboen. Nå kan naboen din bygge en meter lang, to meter bred og fire meter høy mur mot eiendommen din.

De har sannsynligvis egne regler for gjerder og levegger. Høyden vil kunne bli opp mot cm. Kveldsol, utsikt og hygge kan trues av kjempegarasjer og levegger du ikke lenger må søke om.

Men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.

Forenklede søknadsregler fra 1. Dette gjelder videre mindre levegger inntil meter høy og meter lang. Kva for gjerder og levegger er søknadspliktige og kven er friteke søknadsplikta? Når du skal sette opp gjerde. Nordset, Caroline Endret:16.

Med mindre området er regulert og det er lagt inn byggegrense mot jernbanen i . Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og. Skal du sette opp, rive eller endre gjerde, levegg eller støyskjerm? Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Til høyre vises en prinsipptegning av hvordan avstand til en nabo.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . Dersom leveggen er minimum én meter fra nabogrensen , kan den . Planen kan også inneholde byggegrense mot veg, mot sjø, frisiktlinjer osv. Det vil si at da kan du. Vi har alle en nabo , og ikke alle er av den gode sorten, dessverre. Plan- og bygningsloven § 29-retter seg mot byggverk. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm eller om.

Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling.

Retningslinjer for overvannshåndtering er rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller. Også levegger med begrenset høyde, lengde og avstand til nabogrense , mindre . En tett levegg vil nemlig virke mot sin hensikt og skape vindvirvler.