Garasje med boenhet

Skal ha innkjøring på gesimsveggen pga . Det antas at grunnmur er klar om 6-uker. Alt materiell vil vi holde selv. Opprettelse av ny boenhet kan gi en sikker og stabil inntektskilde, og som ofte er unntatt skatteplikt.

Jeg komer ikke til å gå inn på, hvordan få garasje rommet godkjent som en boenhet.

Det er mulig, men det blir dyrt og mye forklaring. I bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at utleie og realisasjon av utleid boenhet er skattepliktig. Etter regelverket oppstår en selvstendig boenhet dersom enheten . Garasjer og carporter –branntekniske krav. Ny SAK § 2-2: Presisering av når det oppstår ny boenhet. Avslaget ble ikke påklaget.

For at en boenhet skal kunne karakteriseres som en familieleilighet, kreves det vanligvis at boenheten. En enebolig har en frittliggende garasje med et påbygg.

Men tro ikke at du kan definere en luksuskåk som en garasje. En garasjeleilighet eller et anneks kan ikke være en selvstendig boenhet. Leier du ut til to boenheter som defineres som familieleilighet, blir du altså regnskapslignet.

Du må derfor være sikker på at kun én boenhet. Der hvor garasjen alene tilfredsstiller kravet til parkeringsareal, skal det i. Hva skal du bygge, rive eller endre? Bruksendring – endre bruken av et rom . Flott enebolig med separat boenhet , gode leieinntekter.

Boligen har store, gode rom. Hybelleilighet og lignende som innehar alle nødvendige. Gangatkomst til bygning med boenhet og til byggverk med krav om. EKSISTERENDE GARASJE , OPPFØRING AV TILBYGG INKL.

BOENHET OG NY GARASJE ETTER PBL. Vanlige garasjer som vil kreve byggesøkna selv etter at de nye. I utgangspunktet ble hver boenhet tildelt sin spesifikke garasje.

Dette var etter krav fra Oslo Kommune og var knyttet til godkjenningen av garasjeanlegget.

Derimot stilles det krav til vegger og etasjeskiller mellom to boenheter. Under finner du våre veiledninger. Skal du etablere en ny boenhet må du alltid benytte private foretak.