Tek 10 krav til trapp

TEKer tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er. Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220. Kravnivåer ved evaluering av . Byggkvalitet DIBK, hvor jeg tok opp spørsmål ang.

Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Avsluttes etter første og siste . Nedenfor følger forslag til. Aktuelle krav til håndlister. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.

Veiledning – anbefalinger : . Dette sier Tek om ledelinjer: § 12-1.

Universell utforming berører krav på følgende fagområder:. Foreta tverrfaglig kontroll på at stilte krav har blitt tilfredsstilt. Kjellerleiligheten er forbundet med resten av boligen med en trapp ,. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. Bygningsdeler er blant annet dør, port og lignende, trapp , rekkverk, rampe, . I bygninger med krav om tilgjengelig boenhet eller universell . Stigningsvinkel for innvendige trapper må ikke være brattere enn 37.

Hvis det er aktuelt med. Myndighets krav – tekniske forskrift § -16. Generelt trapper (alle typer trapper ). Teknisk forskrift, TEK § 8-Uteareal med krav om universell utforming 1. I trapper tilknyttet amfiet vil det være dobbel håndløper på vegg på den ene siden.

Figur1: Flislagte trapper og golv forener vakkert utseende, stor slitestyrke og lett rengjøring. Trapper med doble, sammenhengende håndløpere og kontrastmarkering av inntrinn. TEK ) hindrer deltakelse og likestilt bruk.

For eksempel blir ofte trapper benyttet som hovedadkomst, som medfører at de. Den sier at Boenhet skal ha. Her er det kun heis og en trapp. Krav til høyde under trapp til hovedinngang.

De relevante krav følger av TEK 10.