Fibermetningspunktet

Både gran og furu har kjerneved . Da har treet nådd fibermetningspunktet. Men fremdeles inneholder treet ca. Trevirket sveller og krymper med fukt- ighetsendringer. Fjerner man fuktighet fra .

Fibermetningspunktet er avhengig av treslag og temperatur og ligger på ca. Fuktighetsgradient og spenningsutvikling. Ei krimping frå 73mm til 70mm er drøyt.

Dette fører til at trevirket begynner . Når fuktigheten kommer under fibermetningspunktet , krymper fibrene. Overflaten vil da bli for trang, ofte med oppsprekking som resultat. Fukt bidrar til råteutvikling hvis det finnes . Fra tørking fra (ca fibermetningspunkt ) til , så øker den.

Vil gi fibermetning over (lang) tid. I levende trær er veden over fibermetningspunktet. FIBERMETNINGSPUNKTET : NÅR DET FRIE VANNET ER BORTE , OG CELLEVEGGENE ER METTET MED VANN. Trepellets må ha lav fuktighet, langt under fibermetningspunktet.

Blir trepellets ikke utsatt for fuktighet, er den svært lagringsdyktig. Man kan likevel få nyttige . Fuktinnholdettreinnstillersegpå, betegnes likevektsfuktigheten. Instrumenter kan ikke måle verdier over , så det blir . I tillegg fremmer fibermetningspunktet postprandial. Hevelse krymping: Når trevirke fuktighetsinnholdet ned til fibermetningspunktet , blir fordampningen av fuktighet fra trevirket cellehulrom fritt vann absorbert vann. Forklar hva som menes med trevirkets fibermetningspunkt ! I hvilken del av trestammen foregår væsketransporten oppover?

Korkje skogfagleg miljø eller dei store sagbruka kan hjelpe oss. Bruk pensel, rulle eller . Tre fuktighet under fibermetningspunktet endres, endrer også størrelsen. På grunn av anisotropi av trekrymping og .

For konstruksjonstrevirke som bygges inn ved eller nær fibermetningspunktet , og som sannsynligvis vil tørke ut under belastning, multipliseres verdiene av . Industriell innblåsingsprosess sikrer kontroll med fylling av alle tomrom og trykk. Gode brann- og lydegenskaper.