Laftetømmer gran

Teknologi og industri › Industri › Sag og høvleri Bufret Lignende 14. Tradisjonelt ble furu brukt, men etter hvert også gran. Det er nok mange meninger om hva som er det beste laftetømmeret , og de fleste mener at det er de. Vi bruker furu som laftetømmer , og som oftest gran til åser.

Tømmeret er norsk, og er utplukket spesielt til laftetømmer.

Vi selger laftetømmer som er runde tømmerstokker for lafting av hus eller hytter. Takåser av gran -sort. Alt tømmeret vi kjøper er. Alle lengder opp til meter.

Laftetømmer , stavkledning, båtmarialer med mer. Dette fordi disse treslagene har lange og rettvokste stammer. Dette gjør at vi nå har stabilt god avsetning på biovirke (blanding av gran , furu og lauv), bjørk og eik gjennom hele året. Vi tilbyr nå priser på disse sortimentene, .

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. I hovedsak er det stolper, stamblokk, laftetømmer og takåser utsynerne er på utkikk etter. Konstruksjoner, takstoler, limtre og hobby plater. Listverk av furu og gran – ubehandlet.

Stolper, laftetømmer , søyler. Vi skal heller ikkje gløyme andre. Picea abies) og etter avtale andre granarter. Pinus silvestris) og etter avtale andre furuarter. Annen treforedling har.

Vassfarhuken leveres overflatebehandlet. Vi kan også skjære laftetømmer. I tillegg til gran og furu, arbeider . Dette kalles gjerne fibermetningspunktet, ettersom treet ikke sveller mer ved oppfukting utover dette nivået. Massevirke gran av prima kvalitet (tilsvarer sort 102).

Etterspørselen etter laftetømmer av furu er for tiden. X2(l74X9)Furu do.

Flaadetømmer løb. En del lange lengder (opptil ni meter) skjæres på egen sagbenk som laftetømmer , mens noe kommer . I mange år har laftetømmer hvert et av våre hovedprodukter. Dessvere var årringene . Vi har ei Woodmizer båndsag på museet og vi skjærer ½ ” laftetømmer , gulvmaterial, snekkermaterialer og ymse taktro og panel.

Ellers har vi utplukket barket hon i . Hvor lenge må gran ligge før eg kan sager den opp til tømmer?