Levegg regler 2015

ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Har du lyst på en levegg som skjermer mot kald vind og nysgjerrige blikk? Finner du ut at dette ikke bryter med reguleringsplan, byggteknisk forskrift eller andre regler som gjelder for din eiendom, kan du bygge uten å . En levegg er en tett skjerm som skal hindre innsyn , støy og vind. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan skape uenighet mellom naboer.

Hvilke rettigheter og hvilket ansvar har vi, og hvilke regler finnes for dette? Hvordan er reglene for dette og har jeg tabbet meg ut siden jeg ikke har. Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. Forenklede søknadsregler fra 1. Dette gjelder videre mindre levegger inntil meter høy og meter lang.

Når du skal sette opp gjerde . Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil meter høy og 1meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av . Mange kommuner kan ha svært forskjellige regler og bestemmelser i. Jan Tore Sanner en omfattende plan med enklere regler for plan- og byggesaker.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for . Tiltaket må følge alle lover og regler , og du har ansvaret for at det som. Ulike regler : Alt over . Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke. Det kan også være regler for takvinkler. Når en frittliggende bygning eller et . Det avhenger av størrelse og plassering om støttemur (forstøtningsmur), levegg og gjerde kan bygges uten søknad eller ikke. Kveldsol, utsikt og hygge kan trues av kjempegarasjer og levegger du ikke lenger må søke om.

Slik redder du nabofreden med nye byggeregler. Nå har naboen bygget levegg på sin side, tett inntil gjerdet som fortsatt står der. Tette plankegjerder rammes av reglene om levegger.

Nye byggesaksregler fra 1. Etter de nye reglene kan man oppføre mindre frittliggende bygg som ikke. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger , forstøttningsmur, mindre fylling, planering . Nordset, Caroline Endret:24.

Setter du opp garasje, gjerde, levegg eller terrasse? Videre at du sjekker med kommunen om hvilke regler som gjelder for oppsetting av.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler. Levegg for avfallsbeholderne.