Zanda takstein mose

Mange opplever at det gror godt med mose på taket. Fjern mosen effektivt og på mest mulig skånsom måte. Mose irriterer mange med hus og hage. Men takmosen kan knekkes på flere måter. Hei Er plaget av noe mose i overgangene fra stein til stein, både i horisontale og vertikale skjøter.

Det er ikkeno mose på selve steinene. Fjerne mose fra Zanda Rustikk granulert betongtakstein , Arne Varholm, 5/8/:PM. Hustak belagt med ru takstein eller shingel gir ofte grobunn for mose ! Avrenning fra en ny smart skinne montert på toppen av mønet vil fjerne eksisterende mose. Jeg har tak med takstein , hvor det er kommet mye mose øverst på taket. Hvordan fjerner jeg dette uten å skade taket?

Har du et tak som det stadig drysser blader, barnåler eller andre organiske stoffer over? Da har du ganske sikkert også en del mose på taket, . Fjerning av mose på tak. Vask av takstein med mose. Zanda Protector Betongtakstein – FDV datablad. Mose kan forekomme på takstein på grunn av nedfall fra trær og støv i luften.

Taket har ikke godt av å bli mosegrodd. Det gir ikke alltid så store skader, men mosen holder på fuktigheten og kan gi frostspreng når kulda setter inn – levetiden.