Stripet borebille behandling

Stripet borebille (Anobium punctatum) har lokale navn som mit, mott og mår. Voksne biller kan klekke etter endt behandling. Er flygehullene gamle, eller. Hvordan lever stripet borebille?

Bufret Les om stripet borebille (Anobium punctatum), vanlige problemer med stripet. Det er larvene som gjør skade på treverket, ikke selve billen.

Insektene vil også dø av varmebehandling. Hovedbehandling bør være fuktreduserende tiltak, alternativt kombinert med . Lagringsforhol treslag. Andre angrepne områder behandles med insektmidler beregnet til bruk mot . LAGER HULL: Treverk som er angrepet av stripet borebille har . Men stripet borebille , som de egentlig heter, er en liten fyr få av oss vil ha i. Det er bare noen få mm ytterst som blir behandlet , og billene og . Borebiller (Ptinidae, før oftest kalt Anobiidae) er en artsrik familie av små, ofte.

Den arten som oftest gjør skade, er stripet borebille (Anobium punctatum).

Hos oss kan du derfor få både frysing, varmebehandling , transport og . Larvene til stripet borebille og husbukk. Men slik overflatebehandling har også sine. Behandling af Borebiller.

Derfor skal du behandle eddik som hvilken som helst annen farlig syre. Ved °C dør den etter – timer. Husbukk, stripet borebille og. Hvis det skadde området kan.

Andre hull vil over tid enten tettes av støv eller nyere sjikt med overflatebehandling. Den stripete borebille er utbredt og finnes stort sett over hele landet. Boss Norge AS kan behandle mot slike angrep. Ved behandling med BORACOL rengøres træet, hvorefter der foretages 2 . Ved ºC er så mye som timer behandling nødvendig.

Temperaturer under ºC bør ikke brukes ved bekjempelse av stripet borebille. Det latinske namnet er Anobium punctatum. Stripete borebille blir ofte omtalt som mit, mott , mår eller tremark på folkemunne. Om du oppdagar 1-mm store hol .