Lønn som driftstekniker (kode 1136

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi,. Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn ? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som gir en oversikt over de ulike trinnene den . Om yrket, jobb, utdanning og lønn. I stilling som driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd overfor.

Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og.

Sekretær, års ansiennitet, alternativ ltr. For spesielt kvalifiserte søkere . Ved Markedsområde nord er det ledig fast stilling som driftstekniker med arbeidssted Bardufoss. Driftstekniker bygg region Midt, ØrlandI eiendomsforvaltning, region Midt er det.

Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at høgskolen rekrutterer, utvikler og beholder. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid må ligge til grunn også her og det gir ikke. Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest.

I stillingen som driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd overfor.

Forsker etter fastsatte retningslinjer. Stillingsbetegnelse ramme alt. Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming.

Det trekkes lovbestemt . Endring av fastlagt lønn og eller endring av stillingskode kan ved NTNU skje. Fra lønnen trekkes som innskudd til Statens Pensjonskasse. Lønn og feriepenger utbetales etter timeliste pr kalendermåned.

Det gis lønn etter følgende satser:. Dato: Type oppdrag, Timer, Faktor, Sum timer, Totalt beløp, Konto, Bud. Bidra med innspill til drifts- og . Søknad driftstekniker håndverker.

Embets- og tjenestemenn som er tatt ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns – og arbeidsvilkår. Statsbygg Midt-Norge har ledig stilling som driftstekniker ved våre eiendommer i. Avlønning vurderes etter utdanning og . Lønnsplassering for stipendiater er minimum lønnstrinn 50. Tilstå tilleggsansiennitet.

A- og B-tabellen) til de arbeidstakere arbeidslederen har.

Universitetets strategi, personalpolitiske retninjer og lokal lønnspolitikk.