Lekeplassforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. Med lekeplass menes ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, . Ved markedsføring og salg av utstyr til . Hvordan kan jeg oppfylle mine plikter som ansvarlig for lekeplassen? Ba aArk og idrett har god oversikt over krav og gode tips om lekeplasser.

Lekeplassforskriften – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Det står mer utførlig om Friluftsloven og lekeplassforskriften på s. Ellers kunne du jo kanskje spørre BarnehageForum sin . Frem til nå har kommunens egne mannskaper stått for dette. Manglende vedlikehold av konstruksjon. Materialer har delvis råtnet opp(alder!?). Sopp og allergi hos barn. PARKOUR OG IDRETTSUTSTYR.

Idrettsutstyr (drift og vedlikehold) ligger innenfor.

Trampoliner er heller ikke omfattet av lekeplassforskriften som gjelder for lekeplassutstyr. I utgangspunktet er det derfor ikke spesifikke krav til selve trampolinen, . Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr ( lekeplassforskriften ) av 19. Arbeidsgruppen har levert en rapport som følger vedlagt . Det som er spesielt med trampoliner er at disse ikke er omfattet av lekeplassforskriften direkte. Dette innebærer at borettslaget må følge de . Vi forklarte også utførlig at denne typen anlegg måtte sikres via produktkontrolloven og lekeplassforskriften , sier Vestre.

Dette er noe Ivar Bjørn tidligere har benektet . Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Standard for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier . Barnegrupper og personal til komande barnehageår: Opptaket er så og . Da lurer jeg på om de er sitt ansvar bevisst? Ifølge lekeplassforskriften paragraf er det nemlig grunneier som er ansvarlig for . De senere årene har fokuset på sikkerhet og lekeplassforskriften lagt sterke føringer for lekeplassenes program, men det av en grunn. Kontakt Montasjelaget AS for nærmere opplysninger rundt farger og tykkelser.

For noen av produktene har vi norske forskrifter, for eksempel lekeplassforskriften. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ( produktkontrolloven).

Teknisk forskrift (TEK10), § 8-4. Og når naturklatrejungelen er ferdig, får man en . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.