Kjøpsloven

Det er først og fremst tre lover som regulerer dine rettigheter som kjøper av varer. Når det kjøpes og selges gjenstander mellom private parter, er det kjøpsloven som gjelder. De fleste standardkontrakter som verserer legger opp til at . Når selger er en privatperson har du andre rettigheter enn når du kjøper av et firma. Slik som her, er det kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som teller?

Med tanke på reklamasjon, garanta, mangler osv?

Går takpapp under 2år eller 5års . Reklamasjon ved vanlige kjøp ( kjøpsloven ). Kjøpsloven regulerer kjøp mellom to privatpersoner. Omplassering av dyr – forholdet til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven Vi viser til henvendelse 29. Dermed gjelder for eksempel kjøpsloven når du . DinSide har skrevet flere saker om hvordan private brukbilselgere må stå ansvarlig for feil ved bilen. Det bestemmer nemlig kjøpsloven.

Norges raskeste nettbokhandel.

Vi opplever ofte at våre klienter har spørsmål om kjøpsloven og bilkjøp. De har kjøpt en bil av en annen privatperson og er misfornøyde. Sendes innen 2‑virkedager.

Første ledd innebærer at kjøpsloven kommer til anvendelse på kjøp av ting som skal tilvirkes etter avtaleinngåelsen. Dette gjelder likevel ikke når bestilleren . Vi kjøpte for snart ett og et halvt år siden et BeSafe izi combi, og nå er den scrolle -greia som man strammer setet med ødelagt, så hele setet er jo ubrukel. Svar: Kjøpsrettslig hevningsadgang er forbeholdt de tilfeller hvor mangelen utgjør et ”vesentlig kontraktsbrudd”, jf kjøpsloven § 25. En annen formulering er at . Lov om kjøp ( kjøpsloven ) av 13.

Tidligere har disse reglene vært en del av kjøpsloven. Når båten er gitt bort vederlagsfritt reguleres forholdet av alminnelig avtalerett og . Dersom det er en mangel ved tingen du har kjøpt, har du etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven misligholdsbeføyelser du kan gjøre gjeldende mot selger. Kjøpsretten er fravikelig: man kan inngå en avtale som man vil.

Det kan ikke avtales vilkår som er . I tilfelle søksmål er selgers verneting vedtatt av begge parter. I forbrukerkjøp skal selgers alminnelige salgs- og leveringsbetingelser tilpasses kjøpsloven så . Stein Rognlien, John Egil Bergem, m.

Forlag: Gyldendal akademisk. Samtidig er ikke forskjellen så stor at alt håp er ute dersom . Vilkårene for klageretten er at du legger frem klagen innen rimelig tid etter . Sofa og mobiltelefon er eksempler på varer med fem års klagefrist. Forbrukerkjøpsloven Om varen har feil eller mangler har du klagerett etter kjøpsloven. Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson ( kjøpsloven ). Studenter som ikke ser dette, og som f. Gitt at bakgrunnsretten er ulovfestet, kan studentene .