Isolert kompostbinge

Her følger arbeidsbeskrivelse, tegning og materialliste for en isolert. Med en kompostbinge kan du lage din egen næringsrike matjor helt . Lykke til som hjemmekom- postør! KJØKKEN- OG HAGEAVFALL 4. Denne varmkomposten er ekstra godt isolert og fungerer nede til -25.

Biolan hurtigkomposter på 2liter for private husholdninger. Sørger for effektiv kompostering av bioavfall året rundt for 1-personer. Sats på en isolert , lukket kompostbinge til kjøkkenavfallet.

Med varmkompost menes at en bruker en isolert kompostbinge. Gjør en det riktig og fôrer regelmessig, er varmkomposten aktiv og varm også . Men det gjør ingenting med bokashi. En kompostbinge for matavfall må være godt isolert , slik at den holder varmen gjennom vinteren.

I tillegg må den være musesikker. Når du skal kompostere matavfall må du ha en isolert og musetett beholder så . I isolert binge med optimale forhold kan du få ut jord etter fem-seks måneder. Ved kompostering benyttes vanligvis en lukket, isolert kompostbinge ( varmkompostering) eller en åpen og uisolert binge (kaldkompostering). Den beste jorden lager du selv!

I serien gamle prosjekter som fortjener en post er kompostbingen min. En svanemerket kompostbinge er et trygt og godt . Alt matavfall fra husholdningen skal komposteres. Det skal enten benyttes en isolert kompostbinge eller Bokashi. Vi har tilsammen bygget tre kompostbinger etter miljøheimevernets beskrivelser. Avfallsservice har ikke kompostbinger for salg, men kan her foreslå hvor du kan få kjøpt isolert kompostbinge godkjent for hjemmekompostering.

Komposteringen skal drives hele året, . Her finner du arbeidsbeskrivelse, tegning og materialliste for isolert. Bygger du selv kreves det at bingen er isolert. Med en isolert kompostbinge og litt innsats lager du din egen.

Dette innebærer isolerte beholdere med tilstrekkelige luftehull for lufttilførsel, men ikke så . Det skal brukes godkjent kompostbinge som er slik at den muliggjør . Det lages ulike typer jord og gjødselsprodukter basert på kompost ved anleggene. Frukt og grønsaker (også skrell), brød og kakerestar, kaffigrut med filter, teposar, egge- og. Matavfall, gress, kvister, blomster alt kan bli en viktig ressurs nemlig kompost. Isolert binge for hjemmekompostering av matavfall.

Til varmkompost brukes en isolert kompostbinge.