Isola luftespalte profiler

Systemet egner seg spesielt godt . ISOLA LUFTESPALTE PROFILER 2M A25. Spesialutviklet produkt ved isolering og innredning av kalde loft i . Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen. Riktig montert vindsperre gir . Dersom det er større eller . I- profiler som legges opp. Isola Pro og Divoroll Top).

Vindsperreduk trekkes over beslag. SVILLEMEMBRAN 145X17M ISOLA. Gir rask montering og sikrer luftespalten. VINDSPERRE SOFT XTRA 80X50M ISOLA. Samtidig oppnås et bedre isola.

Luftespalte mellom isolasjon og undertak. Denne tegltaksteinen har en litt annerledes profil. Hollander teglstein fra Monier har en karakteristisk profil som passer godt på tak. Monter profiler som skaper luftespalten. Vegger med bindingsverk av stål tynnplateprofiler.

Undertak og luftespalte. Denne tredjedelen er isolert mellom sperrene,med 5cm luftespalte mellom isolasjon og sutak. Felles for alle er bedre isola. Fine gardiner stoffer og gardiner er tiltalene, og snekkerarbeidet er pent utført med luftespalter.

Paroc Building Insulation AB. Nordic Waterproofing AS.