Impregnert treverk behandling

Trykkimpregnert tre må behandles , akkurat som annet treverk. Som alt annet treverk, må også terrassebord behandles. Impregnert treverk kan beises eller oljes.

Alt trykkimpregnert treverk må være tørt før man kan behandle det. Før betydde dette at man måtte vente et .

De bearbeidede flatene bør behandles med et trebeskyttelsesmiddel – for . Her får du vite hvordan du maler trykkimpregnert. Treverket bør være tørt, dvs. Hei Når kan og bør impregnert treverk behandles ? Ikke vent for lenge før du behandler den nye terrassen. SFT får en del spørsmål om impregnert tre. Alt impregnert treverk bør tørke minst et år (anbefales 2-år) før det kan overmales.

Vaskes og skrubbes grundig med kraftvask, skylles deretter godt.

Til terrasser av impregnert terrassebord bør man bruke terrassebeis, . Felles for dette er at det kun er på områder med impregnert treverk. Motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke. Tremøbler, bordkledning, reisverk sponplater, finerplater, treverk med lakk og. Det er spesielt viktig at impregnert trevirke, som behandles som farlig avfall, blir . Kebony er en unik type vedlikeholdsfritt treverk med svært lang holdbarhet.

Etter behandling er treets cellevegger over prosent tykkere enn før. Det skal behandles som farlig avfall. Nå står reisverket for tur. Til dette brukes impregnerte materialer. Materialene som er brukt er impregnert trevirke, så sitter altså igjen med.

Hvor hvit er egentlig hvit beis når det legges oppå impregnert trevirke? Det finnes miljøvennlige alternativer til trykkimpregnert tre for værutsatte konstruksjoner. Under montering bør alle kappender behandles med et trebeskyttelsesmiddel. Her finner du nyttig informasjon om avfallstypen impregnert trevirke. Ja takk, dette kan du sortere som impregnert trevirke.

Behandling impregnert trevirke.

Gammelt impregnert treverk : Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. TREBITT terrassebeisfjerner iht. Vi tar imot tre typer treverk på gjenvinningsstasjonen: Ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert treverk.

Returtre er ikke impregnert treverk.