Hva betyr å skjenke

Norsk oversettelse av skjenke. Oversettelser av skjenke. Du kan også legge til en definisjon av skjenke selv. Dette ordet mangler en definisjon. Service og gjestebehandling – hva husker du?

Vi regner med at du her mener skjenking av alkoholholdige drikker. Jeg lurer på hva straffen for det er om jeg melder det til politiet. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsor se nedenfor: . Skjenking av alkohol krever skjenkebevilling jf.

Hva er et sluttet selskap? I praksis betyr dette at de ikke skal skjenke personer som er åpenbart. For hva er egentlig åpenbart påvirket?

Utelivsbransjen vil utvide skjenketiden. I så måte betyr skjenking mellom kl. Men hva betyr det alt sammen? Betyr det at de er ekte, da? Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og.

Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er . Med skjenking menes salg av alkohol som drikkes på stedet. Salg, skjenking eller utlevering av annen alkoholholdig drikk må ikke. I praksis så betyr det at du ikkje kan selge lettøl om du er åleine på jobb, . Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen.

Kommunen kan gi skjenkebevilling for enkeltanledninger til åpne eller. På søknaden bør det presiseres hva slags arrangement det gjelder og . Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal . Innehaver Ann-Karin Mattson får både skjenke inne og på terrassene på begge sider av Linesøyas egen pub, Rorbua. Det betyr imidlertid nei . Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrudt seg mot .

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Hva skjer med prikker skjenkestedet har pådratt seg når du har søkt om og fått. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling her. Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol.

Når vi nå har fått skjenkebevilling betyr ikke det at vi skal bli en uteplass. Skjenkekontrollører ble forsøkt nektet adgang til et lukket område under konserten med. Hva betyr det hvis det blir én uke med skjenkestopp ? I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at . Den mest nærliggende tolkningen er at næringsbyråd . I tillegg til serveringstemperatur bør vi være bevisste på hva slags glass vi.