Godkjent stige feier

Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Det skal kun benyttes typegodkjent takstige. Krav til takstige – sikker adkomst for feier.

Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld. Stiger av jern eller treverk er ikke godkjent.

HVORFOR GODKJENNES IKKE SKORSTEINEN SOM FORANKRINGSPUNKT? Sett fram godkjent stige. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige. Hvordan varsler dere at feieren kommer? SKIFTING AV TAKTEKKING – ADKOMST TIL PIPE FOR FEIING M. Kravene sier at det skal være typegodkjent stige på alle tak med fall.

Husstigen må være godkjent. Det har medført at dersom du ikke har godkjent stige på taket ditt,. Dette medfører allikevel ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres, da det i.

Hva er kravene til godkjent takstige og løs stige ? Huseier skal sørge for trygg adkomst til pipetopp via stige , stigetrinn eller tilsvarende. For at takstigen skal være godkjent må følgende være i . I den forbindelse oppfordrer feier Torfinn Andreassen herøyfjerdingene til å. Dersom ikke godkjent stige er på plass vil vedkommende huseier få tidsfrist på seg . Takstiger av tre er ikke godkjent. Dersom det blir pipebrann fordi man ikke har satt opp godkjent takstige til feier , slik at feiing ikke blir utført og en likevel fyrer, vil en da få full erstatning?

Ibestad kommune har en avtale med Harstad brannvesen om feiing av. NB: Hus uten godkjent stige , takstige , eventuell feieplattform og . Formål Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Du skal legge frem godkjent stige der vi skal opp på taket, stenge sotluker . ForsideVåre tjenesterBolig, bygg og eiendomBrann og feierFeiing og tilsyn. Feieavgiften dekker feiing annet hvert år og tilsyn fjerde hvert år. Feier har ikke med egen stige.

Feiing skjer etter behov, – men minimum en gang hvert fjerde år. Dersom feieren er avhengig av løs stige for atkomst til tak, skal eier sørge for at det finnes typegodkjent stige lett tilgjengelig. På et av bildene sees tidligere løs flyttbar stige som ikke .