Fugesand forbruk

Standard fugesand 0-1mm til fuging av belegningsstein og heller. Forbruk : sekk (kg) pr. Den fordeler belastningen på dekket og forhindrer kantavskalning. FUGESAND LITHO EASY – HERDENDE.

Herdende fugesand har lengre levetid og er svært effektivt mot ugress og groing. Utvidet produktinformasjon.

Finner ikke noe sted forbruk av fugesand pr m2. Veksthemmende fugesand til heller og belegningsstein. Kjøresterk etter komprimering og etterfuging. Dansand holder belegningsstein fri for ugress uten bruk av sprøytemidler.

Den miljøvennlige og patenterte fugesanden består av en næringsfattig blanding av . Vi leverer flere ulike typer fugesand for bruk på våre betongdekker. Normalt brukes standard 0-mm fugesand. Til Herregårdsstein brukes f. Ugresshemmende fugemateriale som ved vanning etterfulgt av tørking herdes til en fast og fleksibel fug.

Forskjellen på fugesand og sandkassesand. Tørrsand Brukskområder: Til fuging av belegningstein, lydisolasjon, avrettingsmasse, ballast, tørrmørtel, strøsan formsan filtersand og . Fugesand ubehandlet er en norsk kvalitetssand . Benyttes til fuging og etterfuging, samt årlig . Tillegg for oppgradering til wdv fugesand (epoxybassert). Selvkomprimerende fugesand , som gir et perfekt resultat for fuging på fortau, gangveier og.

Støvredusert veksthemmende fugesand. Herder og gir en fast fuge ved tilsetting av vann. Med andre ord en fugesand som krever mindre vedlikehold. Når dette er gjort, fjern små partikler fra fugesanden. Anbefaling til fugesand.

En miljøvennlig ugresshemmende fugesand. Splittblokk er velegnet som vertikale støttemurer, vegger, garasjer, fundamenter og ringmurer. Ved bruk av toppstein er . Hvis nødvendig etterfyll med fugesand.

VELKOMMEN TIL BYGGI SIN KAMPANJEAVIS! Fugene fylles med fugesand , overflaten kostes og vibreres. Når vibrering er avsluttes etterfylles fugene med fugesand.