Byggfag vgs

Bufret Les også om bygg – og anleggsteknikk på forsiden! Du lærer produksjon og oppføring av nye bygninger og anleggombygging og vedlikehold av bygninger og anleggom tekniske installasjonerom kvalitet og. Bygg og anleggsteknikk omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

Ved Færder videregående skole er vi nært knyttet opp mot bygg – og anleggsbransjen. I dette faget er du innom og blir kjent med alle de .

Vest-Lofoten videregående skole har hatt programområde for byggfag siden midten av 70-tallet. Vi er derfor en avdeling med lang erfaring. Tilbys ved avdeling Nord.

Bygg – og anleggsteknikk er en yrkesfaglig utdanning. Du som velger bygg – og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt handlag. Her vil du finne en oversikt over alle . Grovt sett fordeler dette seg på tre like store hovedgrupper: Anleggsvirksomhet, .

PAL – Passivhus, aktiv læring. Er du praktisk anlagt og har godt handlag? Elevane på bygg – og anleggsteknikk har aktive og . Undervisninga er på deltid og tilrettelagt for voksne som ønsker å . Utdanningen fører fram til fagbrev.

Vil du arbeide med produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner? Yrkene er alt fra de tradisjonelle tømrer-, maler-, murer- og rørleggerfagene, samt anleggsmaskinførerfaget, til de mer ukjente fag som for . Da kan bygg – og anleggsteknikk være noe for . Velkommen til Godalen vgs. Alle som jobber innen byggfag må ha riktig klær og verktøy – dette gjelder fagarbeidere, . Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BYGG – OG ANLEGGSTEKNIKK VG( vgs -privatist).

Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur. En bred inngang til ulike fagutdanninger innen bygg – og anleggsbransjen. På VGgir Skarnes vgs tilbud om tre programområder: Byggteknikk: Tømrerfaget . Tomb har egen skog og et lite sagbruk, og du får både være .

Gjennom allsidig praksis lærer du deg ferdigheter innen fagområdet, og du vil få forståelse for bredden innen bygg – og anleggsteknikk. Godkjente arbeidstakere. Dette for at du skal være helt sikker når du velger hvilket fag du vil fordype deg i. Har du praktisk sans og et godt håndlag? Dette gjør vi gjennom gode rammer for vårt .