Byggetillatelse tilbygg

Finn ut om du kan sette opp tilbygg på kvm til huset eller garasjen, utan byggeløyve frå kommunen. Trenger jeg byggetillatelse? Mellomstore tiltak, som for eksempel garasjer, balkonger eller tilbygg på inntil 50kvm, kan søkes om på en enklere måte som heter melding om . Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg innenfor tiltaksklasse 1. Spørsmål eller kommentar til innholdet?

Tilbygg på maks kvadratmeter. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod. Selve huset er et gammelt, lite trehus på kvadratmeter, inkludert.

Det må stå på bakken, eller . Sjekk om du må sende byggesøknad for påbygg, tilbygg eller kjeller, om du kan søke selv eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden. Søknad om byggetillatelse må sendes for nybygg og vesentlige . Endring av eksisterende bygning som f. I deler av Bergen er det flere .

Bygge tilbygg (altan, terrasse). Dersom det kreves byggetillatelse fra kommunen må det fylles ut. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel terrasse,. Når du søker om byggetillatelse kan du bruke skjema fra . Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk flest ved bygging av små og enkle tilbygg.

Blant annet åpnes det for at . Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Det vises til søknad fra Olaf Melbø om bygging av tilbygg til hytte på gnr. Melbø søker nå om byggetillatelse på alle tilbyggene og uthuset.

Forfatter: Flaata, Stein. BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV. Følgende punkter bør være på plass før ombygging av loft eller tilbygg.

Som regel må du ha byggetillatelse for det meste du skal bygge. Dette gjelder enten du skal utvide. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal . For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i . Dispensasjonsvedtak legges ved søknad om byggetillatelse , .

Husk at noen tilbygg vil kreve dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og evt. Vannklosett var installert . Oppføring av tilbygg er søknadspliktig. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket, eller om tiltaket er avhengig av en ansvarlig . Forespørsel om bygging av tilbygg. Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra .