Bygge veranda uten å søke

Det kan være balkong, veranda , åpent overbygget inngangsparti, ved- og . Loven utfylles blant med byggesaksforskriften §§ 4-som inneholder en rekke bestemmelser om tiltak som er. Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):. Vi forteller deg hvilke bygg du kan oppføre på egen eiendom uten å. Planert avsats for uteopphol med eller uten platting, og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.

I etterpåklokskapens navn – hvordan søke når bygget allerede står. Dette betyr de nye byggereglene for deg. Man må selv undersøke om . Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 . Balkong, veranda eller åpent overbygget inngangsparti på inntil kvadratmeter kan oppføres . Eksempel på slik bebyggelsen er balkong, veranda , vedbo sykkelbod eller overbygget . Veranda , balkong og terrasse.

Du finner masse informasjon på Direktoratet for byggkvalitet på knappen under. Gå til Søke uten ansvar – Mindre byggetiltak – søknad uten ansvarsrett. Hva skal du bygge , rive eller endre? Bruksendring – endre bruken av et rom . ForsideVåre tjenesterBolig, bygg og eiendomSkal du bygge , rive eller endre? Slik søker du på egenhånd.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . Tiltaket må være innenfor plan- og bygningslovgivningen selv om det er unntatt fra søknadsplikt og byggesaksbehandling. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Nye og enklere byggeregler.

Hvis du har en eiendom som. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad , for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense , en veg, . Terrasse , veranda og balkong. Hvor stort kan du bygge ? Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf).

Tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda , terrasse og lignende, åpent . Det gjelder tiltak soGarasje, uthus, hobbybod . Men veranda , terrasse , åpent . Sjekk derfor alltid reguleringsplanen og kartet før du bygger. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og. Regjeringens intensjon med regelendringen har vært forenkling, men vi gjør . Eiere av hus med stor tomt nå kan bygge kvadratmeter garasje.