Bygge naust regler

De reglene er det langt ifra alle som følger. I den grad regelen får intern konflikt skal det siste punktet vektleggjast. I de nye reglene om bruk, heter det at innredning som åpenbart . Er det noen som kan hjelpe meg med litt regler for hvor stort . Enklere byggeregler – men se opp for feller.

Regler er det jo for nesten alt, hvilke gjelder ved utskilling av slike tomt og bygging av naust. Om det er regulert for bygging av naust eller brygger kan man følge . Er dette en presisering eller innskjerping av dagens regler , Grete Bjerkestrand? Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil 1 . Samme regler gjelder for eksempel dukkestue, frittliggende atelier eller hobbybod. Mindre anlegg som brygger, naust og plattinger m. Balsfjord kommune har egne regler i .

Et hvitt hus med pipe og store vindusflater som vender ut mot sjøen. Naust (på noen dialekter nøst) er et sjøhus for oppbevaring av båter og fiskeredskaper. Nytt naust ønskes oppført på tilnærmet samme plass som det gamle naustet.

Vanlige regler for myndighetsmisbruk, herunder kravet om . Bygget skal ikkje vera for personopphald (kunna nyttast som bustad). Rom for wc, kjøkken og soverom er derfor forbode. Ragnhild Dalvik og Roar Lundberg får bygge større naust i. Trine Noodt til Altaposten. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Før du bygger , river eller gjør endringer, må du sjekke hvilke planer og regler som gjelder for eiendommen.

For deg som skal bygge tilbygg, garasje, naust eller driftsbygning. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram om du skal bygge eller utbedre bolig, bygge garasje, terrasse, fritidshus eller lignende, og hvilke regler. NYE REGLER FOR BYGGING – IKKE NØDVENDIGVIS FRITT FREM. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som.

MÅ RIVES: Dette bygget på Lånan er ifølge Vega kommune satt opp. Det viste seg under befaringen at det gamle naustet til Øvergård hadde endret størrelse, byggehøyde ,.

Slik at langt til havs så skal det ikke være regler ? Det skal ikke bygges naust som krever sprengning, utfylling eller graving utover centimeter. Ved riving av eksisterende bygg kan det oppføres nytt naust som erstatning for det gamle innenfor følgende regler. Maks en etasje med etasjehøyde inntil m. Les mer for vite hvilke. Nyttes normalt til fritidshytter, naust , næringshytter og mindre bygg. Kommunen vil kunne gi informasjon om hvilke regler som gjelder for det aktuelle området i . Skilnaden på rorbu og naust har vore oppe til politisk handsaming.

Garasje kan innenfor byggeforskriftenes og reguleringsbestemmelsenes regler for grad av.