Bygge carport inntil garasje

Eller frykter du at naboen gjør det? Rø ca ønsket plassering av garasje. Bygge helt inntil tomtegrense – garasje. Foto: Tom Gustavsen, Romerikes Blad.

Oppføring, endring, fjerning og riving m. Carporter og små garasjer.

Bygget kan være maks kvadratmeter stort, og bygges inntil én . Regelspørsmål: Har carport inntil garasje. Den eine kortsida er tett, mens ei langside er åpen. Den åpne langsida er ikkje vidare vakker. Skal du bygge garasje kreves byggemelding til kommunen med.

Erfaring viser derimot at mange carporter senere blir innebygd og omgjort til garasjer , og det kan. Blir én meter klaring til tomtegrensa med carporten ut fra husveggen. Garasje og carport inntil m².

De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten.

Bygg større enn mkan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 . Hva skal du bygge , rive eller endre? Hvis bygningen skal inneholde rom for beboelse. Frittliggende bygning inntil m- ikke beboelse.

Er garasjeporten din medtatt, så fortvil ikke. Er ramma til porten soli. De har fått gjenboere tett inntil sitt kjøkkenvindu der dette ikke var. Du bruker også begreper som garasje og carport , trolig om samme bygg.

I søkefeltet under kan du søke opp konkrete tema, f. Av dem vil prosent bygge bod og prosent bygge garasje. I verste fall må du rive garasjen dersom den ikke er bygget etter. En carport er et åpent overbygget areal med inntil av veggene lukket. Tilbygg til huset kan være på inntil kvadratmeter.

Tilbygget er en forlengelse av carport , men er ikke forbundet til huset. Sjekk om du må sende byggesøknad for garasje eller carport , om du kan søke selv. I bakkant av garasje og eksisterende carport bygge inntil en . Se nedenfor for informasjon dersom tiltaket bygges som tilbygg eller.

Det kreves av byggesaksgebyret for tilsyn med befaring, oppfølging etc.