Byggassistenten pris

Kalkulasjon er best basert på dine innkjøps/selvkost priser , legg til. Bruk Byggassistenten sammen med Geometra for enkelt megndeberegning direkte fra pdf . Byggassistenten er et brukervennlig kalkyleverktøy for fagfolk som inneholder alt du trenger for. Programmene Byggassistenten og Prisassistenten er i bruk av entreprenører. Programvaren fra Byggdata åpner også muligheter for pris og . Jeg kalkulerer bygget på Byggassistenten , som er et kjent og mye benyttet program av byggmestere.

Prisene baseres på lokale priser på byggevarer og . Basert på bedriftens egne pris – og kostnadsopplysninger for materialdelen og. Unikus er forhandler av Byggassistenten innenfor Mestergruppen, og bruker . BYGGASSISTENTEN : (5001.txt). Byggassistenten kom på markedet allerede i 198 og får stadig flere brukere på grunn av sin lave. Trykk her for priser og bestilling! Vi setter stor pris på tilbakemeldinger som vi får fra våre Byggassistenten.

Last ned siste versjon av Byggassistenten (http://byggdata.no/PRODUKTER), . BYGGASSISTENTEN – KALKULASJON OG BYGGEBESKRIVELSER. Priser dekker kun omkostninger for selve minnepinnen, innlegging av programvare, . Får ikke utskrifter fra Byggassistenten og Prisassistenten. Enhetsprisen på varen i byggdelen er men den har pris i Prisassistenten.