Sekundær demens

Av og til kan de vanlige demenssymptomene være årsak til en bakenforliggende sykdom. Derfor kalles de sekundærdemens. Dette er en gruppe demenstilstander som skyldes andre lidelser, for eksempel alkoholisme, mangeltilstander, infeksjoner, . Tilstanden kalles også senil demens eller (upresist) demens.

Ulike sykdommer kan føre til. Iskemisk-hypoksiske skader.

Normaltrykkshydrocephalus. Creutzfeldt–Jacobs sykdom . Demens kriterier (ICD-10). Like fullt er det flere ting man kan passe på, blant annet:.

Symptomene blir flere etter . Det finnes fire stadier av sykdommen: primær, sekundær , latent og. Primær degenerativ demens eller kortikal demens …. Ved vaskulær demens er degenerasjon av hjernevev en sekundær tilstand som følge av . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

I forhold til begrepssettet primær-, sekundær – og tertiærforebyggende tiltak, . Stemningsforstyrrelser sekundær til somatisk. Alvorlig depressiv lidelse. I sterkere grad arvelig enn demens med sen debut. Småkar sykdom med lakunære infarkter.

Arteriosklerose og hjerneslag. Infeksjoner, alkohol, vitaminmangel, svulster, blødninger, traumer . Alkoholisk betinget demens (Vit. Bmangel).

Patientforeninger og weblinks Sundhedsøkonom! Frontotemporal demens (ftd): 5-. Den vanligste formen for demens er Alzheimers . Strategiske eller multiple infarkter.

NPH, infeksjoner, alkohol (vit B1), romoppfyllende . Vaskulær demens (VaD) (). Får norske pasienter med . En eldre pasient som virker dement kan gjerne ha hypotyreose og bli psykisk . Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan. Sekundær eller Pseudo- DEMENS.

Den skal gi en oppdatert forståelse av hva demens er, og hvilke sykdommer som.