Oppbygging av åstak

Takets oppbygging er gjerne valgt på bakgrunn av bygningens øvrige konstruksjon, samt stil, lokalt klima og hvilket tekkemateriale man har . Tradisjonelle åstak med rundtømmer og torvtak kan løses på to måter, enten med lufting under torvtaket. Prinsipiell oppbygging av kompakte isolerte torvtak. Et åstak er en takkonstruksjon der taket bæres av horisontale stokker eller bjelker – åser.

Torvtak på luftet skråtak side 18.

Oppbygging av takkonstruksjon. For luftede tak legges først himling . Hver konstruksjon er illustrert og beskrevet med materialvalg og oppbygging ,. Så oppbyggingen som jeg skisserte er utført. Kombinert åstak og sperretak.

Den viser prinsipper for oppbygging og utførelse av bæresystemer i. Takelementer utføres som sperretak eller åstak med sperrer eller åser av. Eldre taktyper er åstak og sperretak.

Torvtekking vart bruka både på sperretak, åstak og mønsåstak. I nyare tid har reine sperretak vore bruka hovudsakleg på Vestlandet og med . Hunstadsenteret er også under oppbygging. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon. Takkonstruksjoner Åstak konstuert. Med oppbygging av isolert gulv og isolering av himling vil denne delen bli godt egnet til formålet.

Taket er et kombinert sperre- åstak. Fredningen av interiøret skal ivareta oppbyggingen av veggene gjennom materialbruk. Bygningen har åstak som nå er tekket med stående tro med asfaltpapp . Tillegg åstak tverrsnitt over 1cmt. Eiendommen er oppført av solide materialer og bærer preg . Bruksområde Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av korrugerte stålplater, dampsperre, takisolasjon og taktekking. Denne anvisningen behandler oppbygging av arker og.

Sjølve bygningen har åstak med mønsås og to sideåser på hver takhalvdel. Fra oppbygging av vegger, bjelkelag og tak til innsetting av vinduer, dører og kjøkken. Prosjektering av åstak til de fire nye byggene.

Bildet viser en oppbyggin Teglstein Teglstein er en mye brukt tekkemåte på gamle trehus, særlig langs kysten.

Utgangspunktet er ofte eit åstak der nevra blir lagt på ei flo av tynne granraier. Montering av ny kledning, oppbygging av kasser, takustikk, vindusdekor, . Særlig for de som risikerte lemmer . En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygging. Panelte vegger og himlinger. Rapportenes oppbygning er lik og basert på våre erfaringer med tidligere kulturhistoriske rapporter. Takene er oppført som saltak, åstak , isolert med em mineralull.

Skissen til venstre viser prinsippíeil oppbygning av en utvendig. Alt måtte skaffes, fra vei, skole, elektrisk strøm, og. Utrede oppbygging av materialbank- og arkiv – innhol organisering og lokalisering.

Eksisterende åstak er ikke kontrollert mht dagens lastkrav.