Salpetersyre formel

Smeltepunktet er -°C og kokepunktet er °C Nitrata er Salt av salpetersyre. Salpetersyre er ei sterk syre med kjemisk formel HNO3. Utvidet SDS med ES innbefattet, kommentarer.

Har dere den kjemiske formelen for salpetersyre ? Alle uorganiske forbindelser har både trivialnavn, en formel og et systematisk. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot.

Kjemikaliets bruksområde. Hvad er den kemiske formel for salpetersyre ? Eksisterer det overhovedet, og hvad er navnet . H2SO saltsyre har formlen HCl og salpetersyre HNO3. HNO, farveløs væske med smp.

Sikkerhedsdatablade Sikkerhedsdatablade. Hensikt: Studere egenskapene til en oksiderende syre, salpetersyre (HNO3). Utførelse: Vi lot salpetersyre. Dette skjer etter denne formelen.

Eksempler på kjemi-quiz. Formelen for saltsyre: HNO3. Salt og salpetersyre kan adskilles fra hinanden og de to stoffer kan omsættes til.

F1-stjernens vilde weekend: Luksus-yacht, bikini- babes og jetski. Katie Holmes har eftersigende kysset og holdt i . Molekylstruktur: Fysisk tilstand:. Dei mest kjende mineralsyrene – saltsyre, svovelsyre og salpetersyre –er så viktige at du bør læra litt meir om kvar av. Heilt rett skal formelen skrivast HCl ( aq). Jeg kan ikke finde den kemiske formel for stål nogle steder, men er det . Fremgangsmåte for fremstilling av forbindelse med formel I: som omfatter: (a) bromering av.

Steinen ble fraktet til Rjukan med jernbanevogner. Kaliumnitrat er et oksiderande salt av salpetersyre. Salpeter eller kaliumnitrat er ei kjemisk sambinding med kjemisk formel KNO3.

Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem sølv og konc. Blynitrat er en uorganisk kjemisk forbindelse med kjemisk formel Pb(NO3)2. Skriv de kjemiske formlene for a) Kaliumborat b).

HNsalpetersyre N03_ nitrat. Den kan afgive en hydron, og dette gør den til en syre.

Når han tilsatte salpetersyre til pulveret, ble det dannet gassbobler, og alt. Pb(OH)PbCOvar en sannsynlig formel for saltet. Karbohydrater med navn, formler og bindinger.

Den sure nedbøren består av svovelsyre og salpetersyre.