Plastgulv til sau

Norskproduserte gulv til sau og geit! Strekkmetall på ramme, løst strekkmetall, hullrister og plastrister. Ta gjerne kontakt med oss viss du er usikker på kva type . MIK Stepper er den originale plastrista for sau og geit, og den eneste med sklisikre knotter.

GULV TIL SAU OG ALTERNATIVE.

JØRGENSEN INGER HANSENog KNUT E. Felleskjøpet nettbutikk – Utstyr for sau. En rekke standardmål og passer ikke disse, skal . Slitesterkt gulv som sikrer naturlig klauvslitasje og har lang holdbarhet. Komposittgulv: Det nyeste av gulv til sau og med mange fordeler.

Vi anbefaler ikke tette gulv til sau , men liggepaller av tre eller . Ett av argumentene mot plastgolv til sau er glatthet og sklisikkerhet.

Nå er det imidlertid et krav om tett gulv på liggeunderlaget til nyfødte lam. Sauene hos Ellen og Anders Svarstad tråkker på unike gulv i. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og . Vi leverer alt fra enkle innredninger til avanserte melkeanlegg for geit. Fôringsautomat for tilskuddsfôr til sau og storfe på beite.

FÔRTRAU FOR KALV OG SAU. Gulvene må gi gode friksjonsforhold under parring og lamming. På bildet sees et typisk norsk sauefjøs, med spaltet gulv. Landbruksdepartementet produseres rundt 6tonn økologisk sau og lam.

Vegar Bentzens sauer , etter de var berget opp fra gjødselkjelleren. Det er satt opp etter alle krav. Reime har levert over 2gulv av denne typen til forskjellige gårder i. Jeg ville overta gården, men ikke bo på en gard uten sau og et fjøs.

Går sauen på drenerende gulv , som strekkmetall, skal hver sau ha 9 . Sau er drøvtyggere og er ett av de vanligste husdyrene vi holder for kjøtt og ull. Gulv til sau og alternative liggeunderlag.

Sju sauer ble redda opp, to var omkommet og en sau var savnet. Sørbøen Landbruksprodukter leverer det meste av utstyr til sau og geit. Da det kun er kjeller under halve fjøset har jeg støypt opp . Plastgulv til sau engros leverandører.

Det som før var delvis betonggulv og strekkmetall, er byttet ut med plastgulv. Nå har jeg økt besetningen fra 1vinterfôra sau til over 200 .