Midlertidig førerkort utlandet

Selvfølgelig vil man være streng på . Midlertidig kjøretillatelse, duplikat, utskifting. Førerkortet må meldes tapt enten til politiet eller trafikkstasjonen. Du får internasjonal førerkort hos NAF. Duplikatførerkort kan utstedes til innehavere av midlertidig kjøretillatelse,. Har du mistet eller blitt frastjålet førerkortet ? Mens du venter på det nye førerkortet vil du få et midlertidig.

Du må da søke om kjøretillatelse . Tar jeg ikke feil så gjelder ikke et midlertidig førerkort der. I førerkortet benevnes mellomtung motorsykkel med A2. Trafikkstasjonene utsteder ikke midlertidig kjøretillatelse dersom du ikke har fått . Alle som skal fornye eller søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen.

Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på . Politiet kan KUN inndra førerkortet midlertidig , dvs inntil en eventuell etterforskning er fullført. Men hva bør man tenke på før man flytter til utlandet ? Det gjelder også hvis du skal skaffe deg førerkort for første gang . Du kan få utstedt en midlertidig kjøretillatelse, men denne gjelder kun i .