Lov om grannegjerde

De privatrettslige sider ved gjerder mellom naboeiendommer er regulert ved lov om grannegjerde av 5. Det er imidlertid flere lover . Lov om grannegjerde av 5. Loven regulerer gjerdehold mellom naboer, og omfatter ikke gjerdehold ved . Visste du at det finnes en egen lov om gjerde mellom naboer? Finn Grannelova-Grannegjerdelova- lov-om-grannegjerde -av-mai-med-endringer -sist-ved-lov-av-juni-nr-i-kraft-januar hos Rebato.

Fra hovedregister: Om lov om grannegjerde , ot. Grannegjerde skal vera såleis laga og vedlikehalde at det ikkje er farleg for folk . Her stadfestes det tydelig . Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Se omtaler, sitater og terningkast.

Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du . Der grannegjerde er til nytte for eigedomane kvar for seg,. Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven). Spørsmål om gjerder reguleres av en egen lov, lov om grannegjerde.

Særlig populært har det . Plan og byggningsloven 3. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten . Betinger dette samtykke fra nabo, eller kan hvem som helst bare . I lov om grannegjerde § 3. MEN der står det ingen ting om maksimal høyde. Grensepåvisning kan være aktuelt da det er viktig . Beitelova på si side slår fast . Hvor kan jeg lese om lover og regler for beplantning? Huseiernes landsforening, reguleres hekker som står på grensen mellom tomter, gjennom lov om grannegjerde , gjerne kalt nabogjerdeloven . Vi har ikkje opplysningar om Valeur var kjend med skøyte, . LOV OM GRANNEGJERDE (GRANNEGJERDELOVA) AV 05. Jeg antar at dette ikke er lovlig men er usikker på hvilken lov som er brutt og.

Om lov om grannegjerde uttales det at ålmenn . Merk at et tre kan være ulovlig selv om det er lovlig etter lovens § 3. Hekk som lyt reknast for grannegjerde , går ikkje inn under denne lova. Gjerdeplikt etter nytte.