Lekkasje shingeltak

Det har vært tett helt til nå. Har oppdaget at hyttetaket lekker. Takbelegget er av type shingel. På belegg (papp), shingel og bestrødde stålplater må du være langt mer. Men når en skade eller lekkasje først oppstår, er det viktig at utbedringer skjer . Kunden hadde selv lagt på ny shingel på størstedelen av taket .

Gammel takshingel under grader skal alltid fjernes. Taket er husets mest utsatte bygningsdel. Asfalten, stammen og overflaten av naturlig skifer . Mosegroing er et problem på alle tak, men shingel , og spesielt gammel pappshingel, er mer utsatt for lekkasje på grunn av dette problemet.

Det vil ALLTID legge seg fukt på undertaket og . Er eksisterende takshingel helt fin og uten lekkasjer kan man sløyfe underlagspappen. Forsøkt tettet med taktekkerlim . Derimot vil et dårlig tak kunne gi usynlige lekkasjer som gir råte. Takpapp eller shingel har som regel kortere levetid enn takstein.

Om du skal legge nytt tak, kan du vurdere takshingel. Enebolig med lekkasje fra shingeltak (drypper ned på råloft). En del feil skyldes også lekkasjer rundt piper og luftehatter, forteller Ihle. Ny shingel ble lagt for anslagsvis 7-år siden.

En lekkasje på et tak kan føre til store skader hvis det går lang tid før . Ved legging på eksisterende shingeltak bør takvinkelen være minimum 19°. Har saltak med shingel og tegl-forblendet pipe og har nå en lekkasje fra taket som jeg er rimelig overbevist kommer fra pipegjennomføringen. MONTERING PÅ GAMLE SHINGELTAK. Med shingeltak er det berenset levetid og trafikk på taket som er avgjørende. Det er gjerne en snørik vinter som avdekker svakheter og forårsaker lekkasje.

Skal du legge shingel bør du bruke underlagspapp. Dette bør gjøres rett før montering av ny takshingel slik at ikke lekkasje. Shingel spikres med skjult spikring og limes . Selv en liten lekkasje vil gi råteskader etter hvert. Icopal Takshingel kan du også legge rett på gammel shingel.

Alle festepunkter bør sentreres mest mulig på shingeltungene. Dette kan brukes på alle typer takstein, shingel , skifer og betong. Legge tak selv er ikke vanskelig.

Støpejernslukene (typisk 70-tallet) er utdaterte og kan gi lekkasje. Problemet er ofte at det kan ta lang tid før lekkasjen oppdages, og vi anbefaler. Spontaket kan legges rett på eldre papp- og shingeltak , eller på takstol med et .