Leggeanvisning tretak

Monteringsanvisning MøreRoyal Takbord. For mer utførlig leggeanvisning henviser vi til: Tekking av tak med bord nr. Norges byggforskningsinstitutt.

Takbordene fra Moelven er produsert av furu, lerk og termotre, Takene vil over tid få en vakker grå patina. LEGGEANVISNING FOR TRETAK FRA ALVDAL SKURLAG. Tretak kan legges på alle tak og betinger ett vanntett undertak.

Se vår leggeanvisning for mer informasjon. Våre takbord sorteres på over- og underliggere for at . Skissene er hentet fra denne byggedetalj. Ved arbeid på tak må det alltid tas hensyn til helse og sikkerhet. Monier vil derfor gjøre deg oppmerksom på følgende fem områder: Huseieren er ansvarlig for . Video fra Skarpnes som viser deg hvordan man legger lekter på tak.

Tegninger og leggeanvisninger. Trenger du råd og tips eller litt inspirasjon? Klikk på linkene nedenfor og last ned tegninger og leggeanvisninger.

Isola Selvbygger 3° egner seg til både hus og hytte og er like bra til nye tak som til omtekking av gamle. Prinsippskisse for bruk av diffusjonsåpent undertak. Taktekningen skal luftes mellom tekningen og undertaket.

Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15°. Underlagsbelegg skal benyttes fra 15° t. Takflaten skal være rengjort, plan . Larvik Taket er et tretak som er blitt mange arkitekters favoritt. Innfesteskinne: Typegodkjenning krever bruk av.

Her får du en utførlig instruksjon om hvordan du legger tak. Innervegger med stålstendere 525. Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 571.

OSB-plater lages av lange trespon som limes sammen under trykk og varme. Isolert skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre. Undertaket skal danne et lufttett og dampåpent skikt, og taket blir luftet . For håndverkere eller deg som legger taket selv. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. Les mer om de forskjellige kvalitetene her.

Et skikkelig tretak stiver av hele takkonstruksjonen og er en god forsikring. Har du aldri lagt tak før, anbefaler vi at du benytter spiker, fordi .