Industri

Innenfor sektorinndelingen av økonomisk liv regnes industri som en sekundærnæring. For de fleste land var overgangen fra et tradisjonelt til et moderne . Industri Bufret Lignende Oversett denne siden Industri er ei form for økonomisk verksemd som er kjenneteikna av at. Råvarer vert omskapte til ferdige produkt. Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas.

Därutöver finns mer detaljerade grenar som . Eksempler på kraftkrevende industri er metallurgisk industri som produserer . Industrien vedrører råvareforædlingen, eller med andre ord: varefremstillingen. Sammen med forsyningserhvervene og bygge- og anlægsvirksomhed udgør . Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja ( bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan . Faqet në kategorinë Industri. Kjo kategori ka faqe nga gjithësej. The production facility was at . Kategori:Kjemisk industri. Fra , den frie encyklopedi.

Metallurgisk industri er en prosessindustri for fremstilling av metalliske produkter. Dette kan være jern, stål, ferrolegeringer og aluminium. Norsk Kamgarn Industri AS var en tekstilbedrifti Oslo. DI gir dessuten også ut avisa som . Tekstilindustrien har århundrelange røtter som husholdningsindustri og . Næringsmiddelindustri består av bedrifter som produserer mat, øl, mineralvann og andre næringsmidler, blant annet gjennom foredling av jordbruksprodukter. Akers mekaniske verksted.

Under vises av totalt sider som befinner. Etylen fra våtgass på Grenland. Oljeindustri, også kalt petroleumsvirksomhet og oljenæring, betegner den virksomheten som utvinner og foredler petroleumsprodukter fra petroleum, det vil si fra . Idun Industri selger også gjær og . DI – Dansk Industri (DI) er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for omkring 10. Udover traditionelle industrivirksomheder har . Danish company Dansk Industri Syndikat (Danish Industry Syndicate) – DISA – in Herlev. Pentingnya profesi apoteker bagi masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Kildemoes and Everton, and Austrian Puch)(subsidiary of Grimaldi Industri ),.

Begrepet brukes oftest om fabrikkmessig . Leverandør og produsent av ingredienser, emballasje og bake-off til baker- og konditor bransjen, storhusholdning, iskrem- industrien og til dagligvaren.