Gjennomsnittslønn i norge 2015

Samtidig viser statistikken at yrket man har – kanskje . Ferske tall avslører den norske gjennomsnittslønnen. Flertallet tror nordmenns gjennomsnittslønn er lavere enn den faktisk er. Om man skal skille mellom grei og bra lønn må vel en bra lønn være over gjennomsnittet? Hva er gjennomsnittslønn for ingeniører siste tre år?

Medlemmer kan logge inn.

NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Kilder: SSB Nasjonalregnskapet og Konsumprisindeksen. Jeg syns det virker veldig høy? I dag virker det som om dette er vanlig startlønn for . Les mer oLønn og frynsegoder . Pensjon viktigere enn lønn. Se oversikt over gjennomsnittslønnen for IT-arbeidere fordelt på utdanningsnivå.

Gjennomsnittslønn , lønnsvekst og antall årsverk.

Lønn etter utdanningsnivå og næring. Prognoser lønns- og prisvekst. I jordbruksoppgjøret forhandler staten med Norges Bondelga og Norsk. Bonden vil dermed sitte igjen med 337. Jeg vet at jeg har bedre lønn enn mange, og dårligere lønn enn mange.

Lønn , alder, avgangsalder, turnover og sykefravær for rådmenn. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Antall kommentarer på artikkelen 08.

Det er den laveste lønnsveksten Statistisk . Statsansatte ingeniører er lønnstaperne: Sjekk din lønn mot oversikten. RIFs årlige statistikk over lønningene blant våre medlemsbedrifter er klar. Da bør du vurdere disse yrkene. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Dette innlegget har blitt redigert av Webspire: 14. Dermed bruker vi en vesentlig mindre del av lønna på elektronikk. Rapport, Arbeidsrett og lønn. Energi Norges spredningstabell for sivilingeniører og ingeniører per 1.

Du kan også beregne gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe . Tabellene inneholder 1 lønn uten kompensasjon for kompetanmodulene.