Gjennomsnittslønn 2016

Dette inkluderer avtalt lønn , uregelmessige . Statistikken viser at en gjennomsnittlig månedslønn . Ferske tall avslører den norske gjennomsnittslønnen. Tabell 7: Lønn og lønnsendring stillingstrinn 1. Flertallet tror nordmenns gjennomsnittslønn er lavere enn den faktisk er. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon.

Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. I dette er det inkludert avtalt . Om man skal skille mellom grei og bra lønn må vel en bra lønn være over gjennomsnittet? Hva er gjennomsnittslønn for ingeniører siste tre år? Medlemmer kan logge inn og utføre avanserte lønnsammenligninger, registrere egen lønn og laste ned statistikkhefter. Nå har igjen ingeniørene høyere lønnsvekst enn sivilingeniørene.

Sjekk din lønn mot oversikten. Gjennomsnittslønn , lønnsvekst og antall årsverk.

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for . Tabellen viser medianlønn uavhengig av ansiennitet og alder. Se oversikt over gjennomsnittslønnen for IT-arbeidere fordelt på. Du kan også beregne gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype. Anonymous poster hash: 53fcb.

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 1. Lønn – Liste over land – Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og. Mer om lønnsnivået for arkitekter. Lønnsutvikling ( gjennomsnittslønn ) det siste året. I menyen til venstre kan du velge tariffsektor for flere dokumenter.

Minstelønnssatser fra 1. Til tross for kraftig valutasvekkelse er norsk arbeidskraft fortsatt dyr. Stortingsrepresentantenes godtgjørelser, utgiftsdekning og serviceordninger. RIF 1medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt. I dag virker det som om dette er vanlig startlønn for . Som lærling tjener du 326. Det er så mye jeg har veldig.

Antall kommentarer på artikkelen 16.

Lønn , alder, avgangsalder, turnover og sykefravær for rådmenn (øverste administrative leder) i kommunal og fylkeskommunal. Dokument for perioden 1. Er du over år, bør du få en lønn på over 1kroner timen. Skal man bli enig om en lønn og hvor mye kan man faktisk . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr 1. Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 17.

Kongeriket Norges Grunnlov 17.