Carport søknadspliktig

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Mindre ting som ikke krever. Meld fra til kommunen når. Se hva du kan bygge uten søknad her!

KUN ÉN ETASJE: Bygget som ikke er søknadspliktig kan kun ha én etasje.

Carporter og små garasjer. Garasje eller carport kan være frittliggende eller som tilbygg til bolig. Hvis de krever søknad , spør også om hva du skal søke om . Eksempel på frittliggende garasje med carport og bod.

Dersom betingelsene er oppfylt, er en slik bygning unntatt fra søknadsplikt. En carport kan gjøre vinteren enklere med mindre snø og is på bilen. Oppføring, endring, fjerning og riving m. Som regel er den heller ikke søknadspliktig.

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 . Denne beskrivelsen er hentet fra Trefokus. Skal du bygge garasje eller carport på eiendommen din? Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Frittliggende bygning inntil 50m² og søknad uten ansvarsrett, pbl § 20-4. Så stor garasje kan du snart . Husk at du har selv ansvar for å . Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende . Et tilbygg er alltid søknadspliktig , uansett størrelse.

Flere tiltak unntas søknad , men bygging skjer på eget ansvar. Hva unntas søknadsplikt etter 1. Omgjøring av carport til garasje Utover dette må det . Søknaden må utformes av et . Veiledning om regler og søknadsplikt ved oppføring av garasje eller carport. Fradeling Skal du lage ny tomt eller forandre størrelsen på tomta, må du henvende deg til kommunen da det er søknadspliktig.

Se oversikt over hvilke tiltak som krever søknad.

Tilbygget er en forlengelse av carport , men er ikke forbundet til huset. En garasje uten sidevegg og dør kalles for en carport. Unntatt søknadsplikt under visse forutsetninger, men skal registreres i. Hvilken søknadsform som . Her føres carport med BYA.