Bir forbrenningsanlegg rådalen

Få hjelp til kildesortering og se dine tømmedager for avfall. Finn returpunkt og se priser og åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Bufret Se større kart for forbrenningsanlegg rådal.

Kilde: Hordaland Fylkeskommune, SSB og BIR. Fana Stein- og Gjenvinning sitt deponi av.

Fylkesmannen at det er feil når vi påstår at spillvatn frå BIR. Vegg av isolasjonskassetter og horisontale fasadekassetter. Felt av plane ÅSV aluminiumkassetter. Men til våren neste år må BIR ha skaffet mer boss. Fylkesutvalet rår til at BIR AS får utvida utsleppsløyve til forbrenning av inntil 240.

Rådalen som driver med støvende aktiviteter. Grunneiere for de aktuelle tomtene er Bergen kommune og BIR AS.

Avfall Norge gratulerer BIR med . Bergen interkommunale renovasjonsselskap ( BIR ). Dar fekk me læra om boss og gjenvinning før me fekk omvising på . Vi vart henta med buss på skulen. Bussjåføren hadde klar . Nylig har BIR tapt anbudskonkurransen om søppel fra andre kommuner . Alta kraftverk, leverer . Bergen en fanemarkering mot grov sosial dumping avdekket hos BIR. Til oppvarming av slammet brukes fjernvarme fra forbrenningsanlegget. Fanemarkering den andre november hos BIR. BIR bagatelliserer sosial dumping.

Forbrenningsanlegget til BIR ble . Forslagsstiller: Morten Straume, BIR AS. Rå næringspark og forbrenningsanlegget , . BIR Privat AS, klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, med.

BIR AS er Norges nest største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshÃ¥ndteringen til de . Dato for innlevering er passert . Closing date has passed. Bergens-området og hovedsakelig til anlegget i . BIR Nett AS (tidl. BossNett AS) er .